Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 148/08
(1331 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6532/12  a číslem Komise KOM (2012) 46.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.02.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.03.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.06.2012.
Svým usnesením č. 659 ze dne 14.06.2012, v hlasování č. 49 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.12.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: znečišťování půdyzemědělské využívání půdytrvale udržitelný rozvojochrana půdydezertifikacebiologická diverzitapůdní zdroje

Seznam tisků