Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 147/08
(185 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 6487/12  a číslem Komise KOM (2012) 60.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.02.2012.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 11.04.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.06.2012.
Svým usnesením č. 628 ze dne 13.06.2012, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 03.01.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: trvale udržitelný rozvojzemědělský výzkumvýzkumná politika EUzměna klimatunovinkahospodaření se zdrojizachování zdrojů

Seznam tisků