Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 133/08
(328 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 18597/11  a číslem Komise KOM (2011) 885.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.12.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.03.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.06.2012.
Svým usnesením č. 653 ze dne 14.06.2012, v hlasování č. 42 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.02.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zásobování energiíbioenergieplynobchodovatelné emisní povoleníúspora energieelektrická energievýzkum a vývojsnižování plynných emisízměna klimatuvýkonnost energetikyobnovitelná energiefosilní palivocena energiejaderná politika

Seznam tisků