Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 123/08
(194 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 17072/11  a číslem Komise KOM (2011) 831.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.12.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.02.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.03.2012.
Svým usnesením č. 558 ze dne 15.03.2012, v hlasování č. 50 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 03.09.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sledování životního prostředíterestrický ekosystémprogram EUEvropská kosmická agenturapolitika pro oblast vesmírukosmický výzkumfinancování EU

Seznam tisků