Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 117/08
(234 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Pracovní program Komise na rok 2012 - Cesta k obnově Evropy"
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 17394/11  a číslem Komise KOM (2011) 777.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.11.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 19.12.2011.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: jednotný trhfinanční politikaEvropa občanůmultilaterální dozorhospodářská receseEvropská komiserozpočtové zdrojehospodářská obnovatrvale udržitelný rozvojvytváření pracovních příležitostíkrátkodobá hospodářská politika

Seznam tisků