Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 105/08
(381 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15629/11  a číslem Komise KOM (2011) 650.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 19.01.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.02.2012.
Svým usnesením č. 530 ze dne 29.02.2012, v hlasování č. 22 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 14.11.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: inteligentní transportní systémželezniční dopravadoprava v rámci EUletecká dopravakomunitární osaplánování dopravydopravní síťvnitrozemská vodní cestapřeshraniční spoluprácesilniční dopravadopravní infrastrukturatransevropská síť

Seznam tisků