Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 103/08
(819 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15608/11  a číslem Komise KOM (2011) 666.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Josef Táborský.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.11.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 08.12.2011.
Svým usnesením č. 449 ze dne 08.12.2011, v hlasování č. 58 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: předvstupní pomocpřístupové kritériumIslandBosna a HercegovinaTureckoAcquis SpolečenstvíČerná HoraChorvatskoAlbánieBývalá jugoslávská republika MakedonieKosovo

Seznam tisků