Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 099/08
(877 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15425/11  a číslem Komise KOM (2011) 627.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 20.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.01.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.03.2012.
Svým usnesením č. 548 ze dne 14.03.2012, v hlasování č. 27 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 03.10.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: změna klimatufondy (EU)reforma společné zemědělské politikypodpora zemědělstvírozvoj venkovazemědělská výroba

Seznam tisků