Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 096/08
 (410 kB)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (podle článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15405/11  a číslem Komise KOM (2011) 624.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 13.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.11.2011.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: obchodovatelné emisní povolenísnižování plynných emisíekonomický sektorsledování životního prostředíčlenský stát EUpřistoupení k Evropské unii

Seznam tisků