Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 095/08
 (346 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná evropská právní úprava prodeje určená k usnadnění přeshraničních transakcí na jednotném trhu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15432/11  a číslem Komise KOM (2011) 636.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.01.2012.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: jednotný trhkoupěobchod v rámci EUsmlouvapřibližování legislativyochrana spotřebiteleobchodní smlouvazávazkové právozboží a službyprodej

Seznam tisků