Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 093/08
 (496 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15253/11  a číslem Komise KOM (2011) 611.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 13.10.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 08.02.2012.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.04.2012.
Svým usnesením č. 604 ze dne 26.04.2012, v hlasování č. 38 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 07.05.2013

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: regionální spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojevropská politika sousedských vztahůoperativní programevropský regiončinnost orgánůfinancování EUregionální rozvojpředvstupní pomoc

Seznam tisků