Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 072/08
 (566 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12639/11  a číslem Komise KOM (2011) 402.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 07.07.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jana Juřenčáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 27.07.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.
Svým usnesením č. 389 ze dne 26.10.2011, v hlasování č. 15 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.07.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: ochrana spotřebitelemobilní telefoncenová regulaceinteraktivní síť

Seznam tisků