Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 071/08
 (470 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12122/11  a číslem Komise KOM (2011) 336.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 30.06.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 09.08.2011. Dále poskytla aktualizované stanovisko dne 10.10.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.
Svým usnesením č. 392 ze dne 26.10.2011, v hlasování č. 22 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: globalizacepodpora zaměstnanostivstup do zaměstnánípropuštění

Seznam tisků