Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 045/08
 (199 kB)
Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 8163/11  a číslem Komise KOM (2011) 127.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 05.04.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.05.2011.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: ochrana kulturního dědictvímanželské právosoudní spolupráceevidence obyvatelstvamanželstvívýkon rozhodnutíhospodářský systém

Seznam tisků