Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 034/08
 (194 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje - stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5869/11  a číslem Komise KOM (2011) 21.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.01.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.04.2011.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: zemědělské využívání půdypřírodní zdrojeopatření na kontrolu znečištěnísvětová ekonomikapolitika EUzměna klimatusurovina

Seznam tisků