Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 009/08
 (203 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15949/10  a číslem Komise KOM (2010) 609.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.11.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Pavel Trpák.

Gestorem vlády je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.03.2011.

Výbory:

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: počítačová síťochrana údajůochrana komunikacípřenosová síťtelekomunikaceochrana soukromí

Seznam tisků