Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 140/07
 (131 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14512/10  a číslem Komise KOM (2010) 525.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 07.10.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 24.11.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.01.2011.
Svým usnesením č. 76 ze dne 26.01.2011, v hlasování č. 0 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 16.09.2011

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Hospodářská a měnová unieevropský účetní systémmakroekonomierozpočtová politikaveřejný dluhkontrola rozpočtuplánované hospodářstvífinanční předpisyrozpočtový schodek

Seznam tisků