Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 124/07
 (156 kB)
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11952/10  a číslem Komise KOM (2010) 343.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 11.07.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jana Juřenčáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.08.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.
Svým usnesením č. 575 ze dne 27.10.2010, v hlasování č. 12 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 13.05.2011

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: investice EUspolečná obchodní politikakonkurenceschopnostzahraniční investiceinvestiční politikaobchodní omezení

Seznam tisků