Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 121/07
 (149 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11953/10  a číslem Komise KOM (2010) 344.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.07.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jana Juřenčáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.08.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 03.11.2010.
Svým usnesením č. 592 ze dne 03.11.2010, v hlasování č. 37 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 28.06.2011

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: dvoustranná dohodakonkurenceschopnostspolečná obchodní politikatřetí zemězahraniční investiceobchodní omezeníinvestiční politika

Seznam tisků