Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 115/07
 (166 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10230/10  a číslem Komise KOM (2010) 265.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 24.05.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.08.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 03.11.2010.
Svým usnesením č. 588 ze dne 03.11.2010, v hlasování č. 33 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 01.04.2011

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: skleníkový plynochrana životního prostředíznečišťování atmosférysnižování plynných emisíekologická daňobnovitelná energie

Seznam tisků