Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 099/07
 (140 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7386/10  a číslem Komise KOM (2010) 83.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.03.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.04.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.05.2010.
Svým usnesením č. 494 ze dne 20.05.2010, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 22.07.2010

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: členský stát EUprováděcí pravomocpravomoc institucí (EU)Evropská komiseprávní základkontrola EU

Seznam tisků