Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 095/07
 (172 kB)
Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 0/10  a číslem Komise KOM (2010) 0.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.01.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 23.03.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.04.2010.
Svým usnesením č. 467 ze dne 22.04.2010, v hlasování č. 37 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rozsudektrestný čin proti osobámprávo na spravedlnostsoudní spolupráce EU v trestních věcechpomoc obětem trestné činnosti

Seznam tisků