Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 093/07
 (138 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5107/10  a číslem Komise KOM (2009) 673.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.01.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.02.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.05.2010.
Svým usnesením č. 493 ze dne 20.05.2010, v hlasování č. 7 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Smlouva o Evropské uniilegislativní proces EUEvropská komisečinnost orgánůautonomní správa

Seznam tisků