Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 066/07
 (185 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12453/09  a číslem Komise KOM (2009) 400.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 30.07.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.09.2009.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: místní orgány státní správyzměna klimatučlenský stát EUhospodaření se zdrojispolupráce v oblasti životního prostředítrvale udržitelný rozvojregionální orgány státní správyhospodářský růstenvironmentální politika

Seznam tisků