Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 067/07
 (161 kB)
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12334/09  a číslem Komise KOM (2009) 378.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 30.07.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 20.10.2009.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vliv na životní prostředísměrnice Komisesoukromý sektorhodnocení projektuochrana životního prostředíimplementující opatření státuuplatňování právních předpisů EUanalýza dopaduveřejné vlastnictvízpráva

Seznam tisků