Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 048/07
 (484 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011-2013)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10285/09  a číslem Komise KOM (2009) 223.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 31.05.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.06.2009.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: terestrický ekosystémpozorovánívyšetřovací misedružiceprogram EUsatelitní přenos

Seznam tisků