Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 046/07
 (262 kB)
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 9211/09  a číslem Komise KOM (2009) 192.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 29.04.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Alena Venhodová.

Gestorem vlády je Ministerstvo zemědělství.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 27.05.2009.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 23.07.2009.
Svým usnesením č. 263 ze dne 23.07.2009, v hlasování č. 57 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: biomasavýroba energieenergetická politikaochrana životního prostředíakční programbioenergie

Seznam tisků