Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 033/07
 (169 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech a vztahujících se na rozhodné právo ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5147/09  a číslem Komise KOM (2009) 893.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.01.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.03.2009.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.03.2009.
Svým usnesením č. 146 ze dne 27.03.2009, v hlasování č. 50 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: dvoustranná dohodaAcquis Společenstvíprávo EUrevize dohodyAmsterodamská smlouva

Seznam tisků