Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 032/07
 (167 kB)
Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o záležitostech vztahujících se na soudní příslušnost, uznávání a výkon rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, atd.
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 5146/09  a číslem Komise KOM (2009) 894.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.01.2009.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 17.03.2009.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.03.2009.
Svým usnesením č. 145 ze dne 27.03.2009, v hlasování č. 49 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: dvoustranná dohodaprávo EUAcquis Společenstvímezinárodní dohodarevize dohodynárodní právosoudní spolupráce

Seznam tisků