Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 018/07
(219 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru - Aktualizace nukleárního ukázkového programu v kontextu druhého strategického energetický přezkumu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15923/08  a číslem Komise KOM (2008) 776.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 19.11.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 10.08.2009.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: energetická politikaelektrická energiezásobování energiíjaderné palivoprůmyslová investicebezpečnost dodávkyjaderná energiejaderná bezpečnost

Seznam tisků