Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. N 004/07
 (347 kB)
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15424/08  a číslem Komise KOM (2008) 724.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.11.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.03.2009.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: elektronická poštapřibližování legislativypřenosová síťjednotný trhtelekomunikacesoutěžní právoregulace telekomunikacípočítačová kompatibilita

Seznam tisků