Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. K 137/06
 (143 kB)
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14059/08  a číslem Komise KOM (2008) 616.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.10.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 09.02.2009.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.03.2009.
Svým usnesením č. 133 ze dne 27.03.2009, v hlasování č. 33 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: hospodářská a sociální soudržnostspolečenský rozvojúzemní plánováníregionální politika EUhospodářský rozvoj

Seznam tisků