Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 127/06
 (441 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12074/08  a číslem Komise KOM (2008) 401.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.07.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Eduard Matykiewicz.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.10.2008.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: informace pro spotřebiteleoznačení kvalityochrana životního prostředízboží a službytrh EUevropská normaekologická nálepka

Seznam tisků