Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 126/06
 (214 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12217/08  a číslem Komise KOM (2008) 464.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.07.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jana Juřenčáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo kultury.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 25.11.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.
Svým usnesením č. 58 ze dne 12.12.2008, v hlasování č. 55 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přibližování legislativyautorské právo

Seznam tisků