Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 125/06
 (507 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12119/08  a číslem Komise KOM (2008) 399.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 27.07.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Eduard Matykiewicz.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 14.10.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.
Svým usnesením č. 67 ze dne 12.12.2008, v hlasování č. 65 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spotřeba energieekologická nálepkaúspora energienositel energieznačka kvality EStržní zvyklosti

Seznam tisků