Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. K 123/06
 (134 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Doprava šetrnější k životnímu prostředí
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11851/08  a číslem Komise KOM (2008) 433.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 17.07.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Karel Tejnora.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 23.10.2008.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: změna klimatuekologieochrana životního prostředíhluková zátěždopravní politikaznečišťování atmosféry

Seznam tisků