Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 116/06
 (208 kB)
Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11531/08  a číslem Komise KOM (2008) 426.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.07.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 02.09.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.09.2008.
Svým usnesením č. 485 ze dne 18.09.2008, v hlasování č. 14 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: rovné zacházenídiskriminace na základě sexuální orientaceantidiskriminační politikanáboženská diskriminacediskriminace na základě zdravotního postiženídiskriminace na základě věku

Seznam tisků