Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 097/06
 (119 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7616/08  a číslem Komise KOM (2008) 134.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.03.2008.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.05.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 04.06.2008.
Svým usnesením č. 397 ze dne 04.06.2008, v hlasování č. 16 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: trestní sankceznečištění způsobené loďmimořské právonámořní bezpečnostopatření na kontrolu znečištěnítrestný čin proti životnímu prostředíekologická odpovědnost

Seznam tisků