Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 068/06
 (510 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15379/07  a číslem Komise KOM (2007) 697.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.11.2007.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.01.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.03.2008.
Svým usnesením č. 334 ze dne 20.03.2008, v hlasování č. 40 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: přibližování legislativypřenosová síťjednotný trhtelekomunikaceelektronická poštapočítačová kompatibilitasoutěžní právoregulace telekomunikací

Seznam tisků