Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 070/06
 (519 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15408/07  a číslem Komise KOM (2007) 699.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.11.2007.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Otakar Veřovský.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.01.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.03.2008.
Svým usnesením č. 334 ze dne 20.03.2008, v hlasování č. 0 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: jednotný trhpřenosová síťtelekomunikacekontrolní mocelektronická poštasoutěžní právo

Seznam tisků