Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. K 059/06
 (299 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13829/07  a číslem Komise KOM (2007) 568.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.10.2007.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 26.11.2007.

Výbory:

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: Evropská komiseEvropský parlamentpolitika spolupráceRada Evropské uniedohoda mezi orgány

Seznam tisků