Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. N 061/06
(215 kB)
Návrh směrnice Rady o jednotné proceduře při podávání žádosti o jednotné povolení k pobytu a pracovní povolení na území členského státu příslušníky třetích států a o společném souboru práv pro pracovníky ze třetích zemí legálně pobývajících v členském státě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14491/07  a číslem Komise KOM (2007) 638.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 30.10.2007.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 04.02.2008.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.03.2008.
Svým usnesením č. 351 ze dne 26.03.2008, v hlasování č. 74 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: povolení k pobytupracovní právocizí státní občanrovné zacházenímigrující pracovníkmigrační politika

Seznam tisků