Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 104/05 (CZ) 10.11.06 (CZ) 100 14919/06 629
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů legislativní a pracovní program Komise na rok 2007
Uzavřen (VEU)
Historie
N 103/05 (CZ) 7.11.06 (CZ) 100 14871/06 604
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut
Uzavřen (Senát) Historie
K 102/05 (CZ) 31.10.06 (CZ) 99 14583/06 618
Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů
Uzavřen (Senát) Historie
K 101/05 (CZ) 25.10.06 (CZ) 98 14349/06 545
Sdělení Komise Akční plán pro energetickou účinnost_využití možností
Uzavřen (VEU)
Historie
N 100/05 (CZ) 26.10.06 (CZ) 98 14357/06 594
Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 97_67_ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
Uzavřen (Senát) Historie
K 099/05 (FR) 17.10.06 (FR) 97 14114/06 571
Sdělení Komise Demografická budoucnost Evropy_ od výzvy k příležitosti
Uzavřen (VEU)
Historie
N 098/05 (CZ) 16.10.06 (CZ) 97 13874/06 569
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí)
Uzavřen (Senát) Historie
N 097/05 (CZ) 11.10.06 (CZ) 96 12554/06 479
Plnění lisabonského programu Společenství Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání
Uzavřen (VEU)
Historie
K 096/05 (CZ) 12.10.06 (CZ) 96 13715/06 567
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Globální Evropa: Konkurenceschopnost na světovém trhu: příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost
Uzavřen (VEU)
Historie
K 095/05 (EN) 2.10.06 (EN) 95 13347/06 549
Sdělení Komise Hodnotící zpráva o stavu připravenosti Bulharské republiky a Rumunska na členství v Evropské unii
Uzavřen (VEU)
Historie