Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 020/12 (CZ) 10.4.19 (CZ) 22 8417/19 177
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 019/12 (CZ) 29.3.19 (CZ) 20 7955/19 0
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 018/12 (CZ) 20.3.19 (CZ) 19 7680/19 128
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 017/12 (CZ) 1.3.19 (CZ) 16 6704/19 1002
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 016/12 (CZ) 19.2.19 (CZ) 15 6588/19 83
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
M 015/12 (CZ) 8.3.19 (CZ) 17 7301/19 3
Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, a reakci na ně
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
M 014/12 (CZ) 8.3.19 (CZ) 17 7298/19 20
Návrh rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
K 013/12 (CZ) 31.1.19 (CZ) 12 5953/19 22
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
K 012/12 (CZ) 1.2.19 (CZ) 12 5840/19 12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 011/12 (CZ) 18.1.19 (CZ) 10 5472/19 8
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie