Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 149/09 (CZ) 10.10.14 (CZ) 99 14152/14 700
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 - 2015
Uzavřen (VEU)
Historie
K 148/09 (EN) K 148/09 (CZ) 8.8.14 (EN)
19.8.14 (CZ)
90 12424/14 506
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě
Uzavřen (Senát) Historie
K 147/09 (EN) K 147/09 (CZ) 8.8.14 (EN)
19.8.14 (CZ)
90 12425/14 507
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
Uzavřen (Senát) Historie
K 146/09 (CZ) 25.7.14 (CZ) 88 12212/14 520
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
Uzavřen (Senát) Historie
M 145/09 (CZ) 14.7.14 (CZ) 87 11585/14 0
Rozhodnutí Rady o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
Uzavřen (VZOB)
Historie
K 144/09 (CZ) 9.7.14 (CZ) 86 11592/14 398
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
Uzavřen (Senát) Historie
N 143/09 (CZ) 9.7.14 (CZ) 86 11598/14 397
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Uzavřen (Senát) Historie
N 142/09 (CZ) 18.6.14 (CZ) 83 11002/14 344
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
Uzavřen (Senát) Historie
N 141/09 (CZ) 13.6.14 (CZ) 82 10943/14 340
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
Uzavřen (Senát) Historie
K 140/09 (EN) K 140/09 (CZ) 2.6.14 (EN)
23.6.14 (CZ)
81 10409/14 330
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
Uzavřen (Senát) Historie