Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 202/08 (CZ) 29.10.12 (CZ) 102 15500/12 626
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pokrok ke splnění cílů Kjótského protokolu (vyžadovaná podle článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 201/08 (CZ) 31.10.12 (CZ) 102 15691/12 629
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2013
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 200/08 (CZ) 30.10.12 (CZ) 102 15627/12 628
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 199/08 (CZ) 26.10.12 (CZ) 101 15390/12 631
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 198/08 (CZ) 19.10.12 (CZ) 100 15168/12 582
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 197/08 (EN) N 197/08 (CZ) 19.10.12 (EN)
29.10.12 (CZ)
100 15189/12 595
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a doplňuje směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 196/08 (EN) K 196/08 (CZ) 12.10.12 (EN)
15.11.12 (CZ)
99 14853/12 600
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 195/08 (CZ) 8.10.12 (CZ) 99 14657/12 4701
Sdělení Komise - Inteligentní města a obce - evropské inovační partnerství
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 194/08 (CZ) 4.10.12 (CZ) 98 14400/12 571
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 193/08 (CZ) 4.10.12 (CZ) 98 14536/12 573
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie