Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 024/04 (EN) 30.11.04 (EN) 105 14216/04 695
Čtvrtá Zpráva Komise o občanství Unie
Uzavřen (VEU)
Historie
K 023/04 (EN) K 023/04 (CZ) 7.10.04 (EN)
7.10.04 (CZ)
97 13177/04 608
Zelená kniha Veřejné zákazy v oblasti obrany
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 022/04 (CZ) 31.10.04 (CZ) 100 14245/04 726
Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV AIDS, malárii a tuberkulóze
Uzavřen (VEU)
Historie
N 021/04 (FR) N 021/04 (CZ) 30.10.04 (FR)
8.11.04 (CZ)
100 14209/04 737
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty
Uzavřen (VEU)
Historie
K 020/04 (EN) 8.10.04 (EN) 97 13244/04 656
Sdělení Komise Radě a EP:Doporučení EK ohledně pokroku Turecka směrem k přistoupení
Uzavřen (VEU)
Historie
N 019/04 (EN) 27.9.04 (EN) 96 12474/04 474
Návrh rozhodnutí EP a Rady zakládající integrovaný akční program na poli celoživotního vzdělávání
Uzavřen (VEU)
Historie
N 018/04 (FR) 24.9.04 (FR) 95 12683/04 607
Návrh směrnice EP a Rady pozměňující směrnici 2003/88/ES, která se týká určitých aspektů úpravy pracovní doby
Uzavřen (VEU)
Historie
N 017/04 (EN) 21.9.04 (EN) 95 12555/04 582
Návrh směrnice EP a Rady pozměňující směrnici 98/71/EC o právní ochraně průmyslových vzorů
Uzavřen (VEU)
Historie
N 016/04 (EN) 20.7.04 (EN) 86 11586/04 471
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zřizující program "Mládež v akci" pro období 2007-2013
Uzavřen (VEU)
Historie
K 015/04 (EN) 7.9.04 (EN) 93 12177/04 580
Sdělení Komise EP a Radě:vlastní povinnosti členských států a Komise ve společném řízení Strukturálních fondů a Kohezního fondu,současná situace a výhled
Uzavřen (VEU)
Historie