Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 034/13 (CZ) 18.3.21 (CZ) 19 7129/21 140
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 033/13 (CZ) 18.3.21 (CZ) 19 7128/21 130
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 032/13 (CZ) 9.3.21 (CZ) 18 6268/21 101
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 031/13 (CZ) 11.3.21 (CZ) 18 6974/21 118
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 030/13 (CZ) 5.3.21 (CZ) 17 6649/21 102
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 029/13 (CZ) 5.3.21 (CZ) 17 6696/21 105
Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 028/13 (CZ) 5.3.21 (CZ) 17 6750/21 93
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 027/13 (CZ) 22.2.21 (CZ) 16 6308/21 66
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky - otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 026/13 (CZ) 25.2.21 (CZ) 16 6521/21 82
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 025/13 (CZ) 24.2.21 (CZ) 16 6407/21 70
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie