Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 038/13 (CZ) 16.3.21 (CZ) 19 7034/21 5
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Macao: Výroční zpráva za rok 2020
Nebude projednán plénem Senátu (VZOB)
Historie
K 037/13 (CZ) 16.3.21 (CZ) 19 7033/21 6
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 036/13 (CZ) 26.3.21 (CZ) 20 7411/21 137
Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 035/13 (CZ) 25.3.21 (CZ) 20 7407/21 141
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 034/13 (CZ) 18.3.21 (CZ) 19 7129/21 140
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 033/13 (CZ) 18.3.21 (CZ) 19 7128/21 130
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 032/13 (CZ) 9.3.21 (CZ) 18 6268/21 101
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 031/13 (CZ) 11.3.21 (CZ) 18 6974/21 118
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 030/13 (CZ) 5.3.21 (CZ) 17 6649/21 102
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 029/13 (CZ) 5.3.21 (CZ) 17 6696/21 105
Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie