Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 084/13 (CZ) 6.8.21 (CZ) 39 12116/21 417
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 083/13 (CZ) 26.7.21 (CZ) 38 10341/21 705
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o právním státu 2021 Kapitola o stavu právního státu v Česku
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 082/13 (CZ) 26.7.21 (CZ) 38 10341/21 700
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o právním státu 2021 Stav právního státu v Evropské unii
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 081/13 (CZ) 30.7.21 (CZ) 38 11130/21 429
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 080/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10290/21 422
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 079/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10289/21 423
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají být zavedeny členskými státy pro předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněž nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 078/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10287/21 421
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 077/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10286/21 420
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1308/2006 o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorismu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 076/13 (CZ) 13.7.21 (CZ) 36 10214/21 324
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 075/13 (CZ) 16.7.21 (CZ) 36 10902/21 571
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie